AĞACIN FELSEFİ TEMSİLİ

Geçmişten bugüne tüm öğreti ve geleneklerin adeta kalbi olan ağaç dövmesi pek çok farklı biçimde imaj hâline getirilebilmektedir. Gerçeklik arayışı, hayatın sırlarına vakıf olma ihtiyacı, iyi ve kötü farkındalığı gibi pek çok evrensel konu ağaç imajı ile köklendirilmiştir.

Ağaç dövmesi, yerin altında olup bitenler ile toprağın canlılığı ve dalların gökyüzüne doğru özgür bir biçimde yol alışı ile yaşamın ta kendisini temsil eder aslında. Yalnızca görüntüler dünyasında değil, ağaç dövmesi yaptırmayı tercih eden kişin ruhsal dünyasında da neler olup bittiğini yahut o kişinin ‘öz’ farkındalığının hangi yola baktığını  ifade edebilmesinin de yoludur. Yer ve göğün arasında bir bağ olarak kendini gören kişinin, evrenden aldıklarını ve bunları dönüştürmeyi kendine hatırlatışını temsil eder.

Ağaç dövmesi, toprağın dibinden gelen bilgeliğin zamana yeni düşmeden tüm bir evrene dâhil oluşunu, var oluşun sırlarını ve bu sırların nesilden nesile içgüdüler aracılığı ile de olsa aktarımının imgesel yolla sağlanan ifadelerinden biridir.

 

UYGULANIŞI

Küçük ya da daha büyük bir biçimde resmedilebilme imkânına sahip olan ağaç dövmesi, estetik açıdan vücudun hemen her yerinde, renkte ve şekilde kullanıma uygun bir imaj oluşu ile de kolaylıkla tercih edilebilecek dövme çeşitlerinden biridir.

Öte yandan yanında onlarca objeyle de kullanılabilir oluşu, ağaç dövmesinin zenginleştirilebilirliğini arttıran önemli faktörlerden biridir.