Tarihte dövmenin meydana çıkışından beri, dövme yaptıran insanların öncelikli amacı, bir temsiliyet üzerinden mesaj vermek olmuştur. Örneğin ilk başta dinsel figürlerden oluşan dövme modelleri, dövme sahibi olan kişinin tanrıyla arasındaki bağı göstermiştir.

Sonraları ise farklı figürlerle insanlar gerek cesaretlerini gerekse de sevdiği şeyleri göstermek için dövme yaptırmaya başlamışlardır.

Bu temsiliyetlerin bir kısmı da siyasi figürlerdir. Bu yazımızda bu siyasi figürlerden biri olan Anarşi simgesini inceleyeceğiz.

ANARŞİZM NEDİR?

Yunancadan tüm dünya dillerine girmiş olan anarşi kelimesinin gerçek anlamı “hükümetsiz veya hükümetin olmadığı” daha genel bir anlatımla “otorite veya hiyerarşi karşıtı” anlamını taşımaktadır. Anarşizmin fikir babalarından Peter Kropotkin’in deyimiyle anarşizm “sosyalizmin devletsiz biçimidir” daha açık bir ifadeyle sosyalizm olmadan özgürlüğün ayrıcalık ve adaletsizlik, özgürlük olmadan sosyalizmin kölelik ve şiddet olduğunu savunan tanrı, aile ve devlet otoritelerini tümüyle reddeden özgürlükçü bir doktrindir.

 

ANARŞİ DÖVMESİ NASIL OLMALIDIR?

İçerisinde barındırdığı özgürlük ve otorite tanımamanın verdiği duygulardan kaynaklı siyah bir figürü olan A harfini dövme yaptıranlar da genellikle siyah olarak yaptırmaktadır.

 Bununla birlikte kırmızı tonlamalar da siyahla birlikte güzel durduğu için tercih edilmektedir ancak renkli bir Anarşi dövmesi, dövme anlamının içini boşalttığı için tercih edilmemektedir ve biz de tavsiye etmiyoruz.