DÖVME NEDİR?

En temel tabiriyle dövme; ,insan derisi üzerine işlenen işaretlerin ve desenlerin genel isimlendirilmesidir. Peki, dövme bu tanıma sığar mı?  Elbette hayır.

Dövmenin ne olduğunu ve ne olmadığını tam olarak anlamlandırabilmek için dövmenin ilk çıkış amaçlarına ve günümüze nasıl evrildiğine hâkim olmak gerekmektedir. Bu hakimiyeti sağlamak için ise tarihte dövmenin hangi amaçlarla kullanıldığına bir göz atabiliriz.

 

DÖVMENİN TARİHTEKİ AMAÇLARI

Özellikle Hitnlerde, Japonlarda, Afrika kabilelerinde ve Amerikan yerlilerinde görülen dövmeler, kimi zaman süs, aksesuar olarak kullanılmış olsalar da genellikle, estetik yönünün dışında kullanılmışlardır.

Tarihteki en temel amacı, hastalıklardan ve kötü ruhlardan korunmak için yaptırılan simgelerdir. Toplumumuzdaki nazar boncuğunun yerini alan dövme adeta bir tılsım olarak görülmektedir.

Kimi topluluklarda ise dövme, toplumun sınıfsal katmanlarını ve zümrelerini belirlemek için de kullanılmıştır. Örneğin köleler farklı bir dövme şekli taşırken bu dövmelerin büyüklükleri ve şekilleri, efendilerde, işçilerde ve askerlerde farklılık göstermektedir.

 

DÖVMENİN TARİHİ

Belki de insanlık kadar eski olan dövmenin en eski kalıntılarına antik mısır topluluklarında denk geliyoruz. 5000 yıllık mumyaların, incelenmesiyle ulaşılan sonuçlarda, dönemin insanlarının da dövme yaptırdığını görüyoruz. Bunun dışında daha batılı topluluklarda da, örneğin Britonlarda veya Trakyalılarda da dövme sık rastlanılan bir unsur.

Romalılar ise dövmenin geri kalmış barbar toplulukların ürünü olduğunu düşünerek dövme yaptırmazlardı ancak kölelere veya suçlulara cezalandırmak amacıyla yapıldığı olurdu.

Sonraki dönemlerde Hristyanlık dövmeyi yasakladığı için Avrupa’da uzun bir süre unutulan dövme, coğrafi keşifler sonrasında yeni tanışılan kültürlerle yeniden dikkat çekti ve Avrupalılar da dövme yaptrımaya başladı.

Hatta Avrupa dillerine tattoo kelimesi Tahiti dilinden geçmektedir ve orjinali tautau’dur.