DÖVME YAPTIRMAK GÜNAH MI?

Toplumumuzun büyük çoğunluğunu Müslüman kesim oluşturmaktadır. Bunun yanında çok az miktarda diğer dinlere inanan azınlık bir kesim bulunmaktadır. Durum böyle olunca, dövme yaptırmak isteyen kişinin aklına ilk gelen soru “ Dövme yaptırmak günah mı?” olmaktadır.

Din adamlarının yorumlarına ve fikirlerine bakarsak, pek de bir tutarlılık taşımadıklarını, her birinin kendine özgü açıklamalarının olduğunu görürüz. Fakat dövme yaptırmanın, kişinin abdest ve gusul almasına mani olmadığı fikrinde hemen hemen hepsi hemfikirdirler. Dövme deri altına uygulanan bir işlem olduğundan, deri yüzeyinde, su ile temasa bir engel teşkil etmemekte ve abdest almada problem oluşturmamaktadır. Kuran’da dövme yaptırmayı yasaklayan bir ayet bulunmamakta ve sorunun cevabını hadislerle açıklama yoluna gidilmektedir.

Dövme günah mıdır? sorusuna yanıtlar ise farklılık göstermekte olup, bir kısım din düşünürü “Hayır, değildir.” derken, bir kısmı “ Hayır günah değildir ama mekruhtur.”  demekte,  az bir kısmı ya da radikal kesimden gelen cevaplar ise “ Evet, dövme günahtır.”  şeklinde yorumda bulunmaktadırlar.

Şimdi verilen bu cevapları biraz inceleyelim ve ileri gelen din düşünürlerinin yaklaşımlarını teker teker ele alalım;

Tayyar Altıkulaç

Eski Diyanet İşleri başkanı olan Dr. Tayyar Altıkulaç ; “Dövme’ nin inanca engel teşkil etmez. Daha önceden dövmesi olan bir kişi Müslümanlığa geçebilir, önemli olan bundan sonraki yaşam şekli olmalıdır.” Şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. ( Ajans Haber Web sayfası - 13/05/2015 - http://www.ajanshaber.com/dovme-yaptirmak-gunah-mi-diyanet-baskanligi-acikladi-haberi/183047  )

Nihat Hatipoğlu

Nihat Hatipoğlu ; dövme yaptırmanın abdeste, gusule ve ibadetlerini yerine getirmede bir mani olmadığını söyler. “Yapılan dövme ibadet etmemize mani değildir, yapmasaydık iyi olurdu ama dövmemiz var diye abdest alıp namaz kılmada bir sakınca yoktur. “ şeklinde fikrini açıklamış, bunu yaparken de örnek olarak Gökhan Özoğuz’ a medyada yapılan eleştirilere mantıklı ve açıklayıcı cevaplar vermiştir. Nihat Hatipoğlu bu açıklamasında dövmenin Peygamber Efendimiz tarafından yasaklandığını söylemiş,  zaruri ve sağlık yönünden gerekli bir işlem olmadığını vurgulamıştır. ( Akşam Gazetesi – 17.01.2014 - http://www.aksam.com.tr/magazin/nihat-hatipoglundan-dovme-aciklamasi/haber-277208 ,  Beyaz Gazete - 09/01/2015 - http://beyazgazete.com/haber/2015/1/9/dovme-yaptirmak-gunah-mi-2500405.html   )

 Süleyman Ateş

Prof. Dr. Süleyman Ateş de dövme yaptırmanın abdest almaya ve ibadet etmeye bir mani oluşturmadığını vurgulamaktadır. ( http://www.suleyman-ates.com/index.php?option=com_content&view=article&id=713:2013-06-09-15-48-23&catid=51:haziran-2013&Itemid=139 )

Süleyman Ateş ayrıca dövme yaptırmanın Kuran da anılan yasaklardan olmadığını, Hz. Peygamber’in dövme yaptırana lanet okuduğu söyleminin de kuşkulu olduğunu belirmiştir. Çünkü Hz. Peygamber kimseye lanet okumaz. Süleyman Ateş, dövme yaptırma konusundaki bu görüşlerin gelenekçilerin bir uydurması olduğunu düşünmekte ve dövmeyi mekruh olarak yorumlamaktadır. (http://www.suleyman-ates.com/index.php?option=com_content&view=article&id=995:2014-03-16-18-47-34&catid=62:mart-2014&Itemid=61 )

Prof Dr. Zekeriya Beyaz

Zekeriya Beyaz, dövme yaptırmanın dikkat çekmek için olduğunu ve aşağılık duygusu ile yapıldığını söylemiş, ama caiz değildir ya da günahtır şeklinde bir yorumda bulunmamıştır. Bir hevesle yapıldığını ve bir süre sonra sildirmek için doktor doktor gezildiğini ifade etmiştir. (  http://www.hthayat.com/yasam/guncel/haber/1013809-3-buyuk-din-ve-dovme-yaptirmak )

Yaşar Nuri Öztürk

Yaşar Nuri Öztürk dövmenin günah olmadığını ama dövme sonrasında sağlık problemleri oluşursa, hijyen olmayan durumlar söz konusu ise kişinin kendine verilen bedeni kötü kullanımından günah oluşabileceğini belirtmiştir. ( Show TV ayını - http://www.dailymotion.com/video/xr4eqb_prof-dr-yasar-nuri-ozturk-dovme-yaptirmak-gunah-mi_people )

Cübbeli Ahmet Hoca

Cübbeli Ahmet hoca dövmeyi haram olarak yorumlamıştır. Abdest ve gusule mani değildir, yaptıranın tövbe etmesi gerekir şeklinde özetlenebilecek bir açıklamada bulunmuştur. (https://www.youtube.com/watch?v=3T8dwNWgAGU )

Hayrettin Karaman

Prof. Dr. Hayrettin Karaman dövmenin deri altına yapılan bir işlem olduğunu, deriye su temasına izin verdiğini ve abdest ile gusule mani olmadığını söylemiştir. (http://www.kadinvekadin.net/3-buyuk-din-dovme-icin-ne-diyor-2013-05-15.html )

Saim Yeprem

Prof. Dr. Saim Yeprem ise, sağlık bakımından zararlı olan şeylerin dinimizce de mazurlu olarak görüldüğünü belirtmiştir. (http://www.kadinvekadin.net/3-buyuk-din-dovme-icin-ne-diyor-2013-05-15.html )

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu, dövme yaptırmanın “caiz” olmadığı açıklamsında bulunmuştur. Alo Fetva Hattı üzerinden de bu açıklamayı yayınlamaktadır.

Diğer Dinler

Peki Müslümanlık dışında kalan dinler açısından dövme yaptırmaya karşı nasıl açıklamalar yapılmıştır? Aslında çok büyük farklılıklar yoktur. Diğer dinlerinde dövme konusuna yaplaşımları bir çok açıdan benzerlik göstermekte, günah denmese de uygun görülmemektedir. Birkaç açıklamaya bakalım.

Hahambaşı Genel Sekreteri Yusuf Altıntaş

Dövme yaptırmanın Musevi Dini inancına göre Tevrat metinlerinde yasaklanmış olduğunu vurgulamaktadır. (http://www.hthayat.com/yasam/guncel/haber/1013809-3-buyuk-din-ve-dovme-yaptirmak )

Türkiye Ermeniler Patrikliği Başpiskopos Aram Ateşyan

Dövme konusunun Hıristiyanlık’ ta tartışmalı bir konu olduğunu, ancak putperest bir tehlike içermiyorsa konunun büyük bir sorun olmadığını dile getirmiştir. Kudüs’ e hacca giden Hıristiyanların hatıra olarak ellerine, kollarına haç dövmesi yaptırdıklarını biliyoruz. Aram Ateşyan şöyle demiş “İncil'de yazdığı gibi, "İmana dayanmayan her şey günahtır". (Romalılar 14.23) Bir imanlı bu tür tartışmalı konularda şu soruları sorarak kendi için doğru yanıtı bulmalıdır. Niçin dövme yaptırmak istiyorum? Benim için ne kadar önemli? Yaptıracağım şekil imanımla ne ölçülde bağdaşıyor? Sağlık risklerine değer mi? Bedenimle gösteriş yapmak ya da gururlanmak imana uygun mudur? Bilerek ya da bilmeyerek yaptırdığım bazı simgeler kötü ruhları ve uğursuzluğu üstüme çeker mi? Arkadaş ve moda baskısına nereye kadar boyun eğmeliyim ve nerede "dur" demeliyim? Bu ve benzer sorularla imanlı Hıristiyan kendi cevabını bulacaktır. Aziz Pavlus'un dediği gibi, "Kesinlikle biliyorum ki, hiçbir şey kendiliğinden murdar değildir. Ama bir şeyi murdar sayan için o şey murdardır" (Romalılar 14.14)”. ( Kadın ve Kadın Net - http://www.kadinvekadin.net/3-buyuk-din-dovme-icin-ne-diyor-2013-05-15.html )

Sonuç

Son karar kişinin kendisinin vereceği karardır. Farklı görüşler olsa da kişi kendi kararını kendisi vermelidir. Yaşadığımız devirde genel görüş “ benim kararım benim uygulamam benim vücudum” şeklindedir. Hangi dine mensup olunursa olunsun, hiç kimse Allah ile kul arasına giremez ve kişinin inancı kendi öz benliği içinde yer alır. En basit örneklerini ülkemizden bulabileceğimiz, kendisini din alimi gösteren kişilerin tecavüz girişimleri, çocuk yaştakilere yaptıkları tacizler ve benzeri çirkin olaylar düşünülürse dövme yaptırmak bunların yanında çok basit kalan mekruh bir olay olarak kalır. Her insan kendi başlarını etkilemediği sürece kendi kararlarını alıp uygulama hakkına sahip olmalıdır. Öte yandan dinler toplum içinde durağan kalan düşünceler olmakta, değişen toplumun yapısına her zaman yeterli cevapları verememektedirler. Söylenebilecek son söz herkesin kendi fikri ve dini inancı olduğu, ve herkesin kendi kararlarını uygulamada özgür olduğudur.