EJDERHA ’ya GENEL BİR BAKIŞ

Kendi dilimize çevirdiğimizde evren anlamına gelen ejderha, genellikle var olduğuna inanılan ama aslında hiç yaşamamış efsanevi bir canavardır.

Dünya tarihinde eşine çok az rastlanır bir biçimde neredeyse bütün kültürlerde birbirine benzeyen bir ejderha motifi vardır ve özellikle uzak doğu ülkeleri bu figürü hala sahiplenmektedirler.

Bir diğer adı dragon olan ejderhananın, dragon ismi ise antik yunanca da büyük yılan anlamına gelmektedir.

Genellikle ağızlarından ateş çıkardıklarına inanılan ejderhaların batıdaki tasvirleri kanatlı iken doğu tasvirlerinde kanatsız olanlarına rastlanmaktadır.

 

TÜRK KÜLTÜRÜNDE EJDERHA

Eski Türk inanışlarında da büyük bir yeri olan ejderha da dünyadaki benzer kültürlerle çelişmez. Genellikle hazine korur, suyun önünü keserek insanlara kötülük saçar, kurban ister. Kimi zamansa ateşlerin içinde yaşar.

Türk mitolojisinde dünyanın bir veya daha fazla ejderha tarafından döndürüldüğü anlatılır. Bu kelimenin eski Türkçesi “eviren”dir ve zamanla türeyerek evren adını almıştır.

 

NEDEN EJDERHA DÖVMESİ?

Dövme yaptırmak isteyenler tarafından mitolojik karakterler, temsil ettikleri sıfatlat doğrultusunda oldukça fazla tercih edilmektedir. Ancak ejderha motifi diğer mitolojik karakterlere göre çok daha fazla tercih edilmektedir.

Kıvrımlı yapısı, büyük bir figür olması, ejderhanın çok daha farklı şekillerde resmedilmesini sağlar ve bu çeşitlilik de kullanıcıların hoşuna gitmektedir.

 

EJDERHA DÖVMESİNİN ANLAMI

Kimi kültürlerde iyi, kimi kültürlerde kötü olan kimi kültürlerde ise hem iyi hem kötü olan ejderhaların en genel özellikleri, koruyucu olmaları ve mutlak gücü temsil etmeleridir.

Ancak bu güç, çok güçlü bir insanın veya aslanın gücünden ziyade insan üstü, karşı konulamaz bir güçtür. Aynı zamanda bu gücün kullanım amacı da keyfi meseleler değil, daha çok koruyucu anlardır.

Ejderha kimi kültürlerde ise yaratıcı niteliktedir.

Özetle ejderha yaratıcı, koruyucu, ölümün ve yaşamın hakimi sıfatlarıyla karşımıza bir güç timsali olarak çıkmaktadır ve biraz da  insanların güce olan tutkusu yüzünden bu kadar fazla tercih edilmektedir.