Kartallar vatanseverliği çağrıştıran hayvanlardır. Özgürlük ve gücü temsil eden kartallar larak genellikle sportif, çevreci bireylerin tercih ettiği bir semboldür. Kartalın enerjisi çok yüksektir ve kutsal sayılmaktadır. Eski çağlardan gelen inanışlara göre kartalın ışığı ve gücü temsil ettiği söylenir.

Bununla birlikte ülkemizin en büyük spor kulüplerinden biri olan Beşiktaş’ın da simgesi olması, kartala ülkemizde daha fazla anlam yüklenmesine yol açmıştır.

 

KARTAL DÖVMESİNİN ANLAMI

Kişiler, kartal dövmesi ile güç, kudret ve erdem sahibi olduklarını simgeler. Kartal dövmesi estetik açıdan da güzel bir görünüm vermektedir. Uçan bir kartal dövmesi gücü ve kudreti elinde olan kişiyi simgeler.

Kartalların ışığın simgesi olduğunu düşünen kişiler karanlıkta bile ışıklarının olacağını kartal dövmeleri ile yansıtırlar. Cesareti de anlamlarında barındıran kartal dövmesi, yılan figürü ile uygulanır ise ayrılık anlamını taşımaktadır. Bu dövmeyi, ateş veya su figürleri ile kullanmak gücün ve kudretin kendi ellerinde olduğunu gösterir.  Kartal dövmesi kılıç ve ejderha motifleri ile de kullanılır.

Özgürlük anlamını da taşıyan kartal dövmeleri, yükseklerden sessizce uçarak süzülen özgür, güçlü ve bağımsız ruhu temsil eder.

 

KARTAL DÖVMESİ NASIL UYGULANMALIDIR?

Kartal dövmeleri değişik renklerde uygulanabilir. En çok tercih edilen dövme rengi siyahtır. Kartal dövmesine eşlik edecek ateş figürü sarı olabilir. Böylece dövmeye farklı bir imaj verilebilir.  Kartal dövmesi genellikle omuza veya sırta uygulanmaktadır. Büyük boyutlu bir kartal dövmesi arzuya bağlı olarak tüm sırtı kaplayabilir.